Tuesday, September 16, 2014

PROGRAM XIX MIĘDZYNARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ONOMASTYCZNEJ Gniezno

As I have already announced the 19th International Onomastic Conference will be held in Gniezno: http://e-onomastics.blogspot.de/2014/07/draft-programme-of-19th-international.html

Now I would like to inform you that final version of the programme is available: http://onomastyka.amu.edu.pl/witryna/wp-content/uploads/PROGRAM_konferencja_Gniezno-OST.-11.09.pdf PROGRAM 
XIX MIĘDZYNARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ 
KONFERENCJI ONOMASTYCZNEJ
Gniezno

20.09.2014 r. (sobota)

sala 025

godz. 8:00 – 9:00     Śniadanie
godz. 9:00 – 11:30   Otwarcie MiOKO, wystąpienia okolicznościowe i obrady plenarne (4 referaty)Obrady plenarne
przewodniczy prof. dr hab. Karol Zierhoffer

10.00-10.20
PhDr. Milan Harvalík Ph.D., Praga (Czechy), Vlastní jména a jejich funkce

10.20-10.40
prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, Kraków (Polska), Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach

10.40-11.00
prof. dr hab. Robert Mrózek, Katowice (Polska), Kategorialne determinanty zróżnicowań 
onimicznej funkcjonalności językowej

11.00-11.20
prof. dr hab. Bogdan Walczak, Poznań (Polska), O funkcji symbolicznej nazw własnych

11.20-11.40 Dyskusja

godz. 11:40–12:00        Przerwa kawowa
godz. 12:00–13:40        Obrady w sekcjach (4 referaty w każdej z 5 sekcji)


Sekcja I 
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, 
проф. д-р Лиляна Димитрова-Тодорова

12.00-12.20
prof. dr hab. Edward Breza, Gdańsk (Polska), Beus(z), Deus, Dreus(z), Meus(z), Teus(z) i podobne

12.20-12.40
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, Białystok (Polska), Rusyfikacja nazw osobowych w katolickich księgach metrycznych dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1915)

12.40-13.00
dr hab. prof. IS PAN Wanda Szulowska, Warszawa (Polska), Współczesne nazwiska olsztynian z sufiksem -‘ak


13.00-13.20
dr Marzena Guz, Olsztyn (Polska), O nazwiskach niemieckiego pochodzenia spolonizowanych sufiksami -ski i -cki na Warmii w XVIII wieku

13.20-13.40 Dyskusja


Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Maria Biolik, доц. д-р Борян Янев

12.00-12.20
Dr. phil. Inge Bily, Lipsk (Niemcy), Personennamen in Ortsnamen

12.20-12.40
dr hab. Lilia Citko, Białystok (Polska), Onimy w Aktach Horodelskich 1413 r. Przyczynek do historii nazw heraldycznych

12.40-13.00
dr Ewa Majewska, Warszawa (Polska), Der Vorname Johannes, seine Neben- und Kurzformen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien im 19. und 20. Jahrhundert

13.00-13.20
lic. Cristin Lua, Berlin (Niemcy), Namen und Identität im transnationalen Raum

13.20-13.40 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: проф. д-р Кирил Цанков, dr hab. Rafał Zarębski

12.00-12.20
prof. dr hab. Jerzy Duma, Warszawa (Polska), Znaczenie analizy terenowych nazw Pomorza Zachodniego dla zmian językowych tego obszaru

12.20-12.40
проф. д-р Анна Чолева-Димитрова, Sofia (Bułgaria), Старинната топонимия на Трънско

12.40-13.00
проф. д-р Анна Мезенко, Witebsk (Białoruś), Колористическая лексика в номинативной практике жителей Белорусского Поозерья: от истории к современности

13.00-13.20
dr Ewelina Zając, Łódź (Polska), Uwagi na temat metodologii badań toponimów

13.20-13.40 Dyskusja

Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, 
dr hab. Andrzej Chludziński
12.00-12.20
Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kilonia (Niemcy), Heiligenverehrung und Namengebung am 
Beispiel ausgewählter Namen

12.20-12.40
dr hab. prof. UAM Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Poznań (Polska), „Natan der Weise” G. E. Lessinga i „Weiser Dawidek“ P. Huellego – rozważania o imionach własnych tytułowych bohaterów i (coraz mniej czytelnym) kodzie kulturowym 

12.40-13.00
dr hab. Prof. UŚ Ewa Sławkowa, Katowice (Polska), W świecie kultury, etyki i biografii autora: antroponimy w poezji Czesława Miłosza

13.00-13.20
dr Monika Kresa, Warszawa (Polska), Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji gwarowej (na przykładzie wybranych filmów i seriali polskich)

13.20-13.40 Dyskusja

Sekcja V
sala 025
przewodniczą: prof. dr hab. Stanisława Sochacka, д-р Оксана Михальчук

12.00-12.20
dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Bydgoszcz (Polska), Funkcje nazw własnych w przestrzeni literackiej

12.20-12.40
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, Wrocław (Polska), Nomina propria i derywaty odonimiczne w wybranych socjolektach

12.40-13.00
dr Renata Gliwa, Łódź (Polska), Nazwy własne w profesjolekcie programistów oraz testerów 
oprogramowania komputerowego i mobilnego

13.00-13.20
mgr Martyna Sabała, Warszawa (Polska), Historia w antroponimii zamknięta, czyli o odapelatywnych nazwiskach mieszkańców Warki II połowy XVII wieku 

13.20-13.40 Dyskusja

godz. 13:40–14:30      Obiad
godz. 14:30–15:50      Obrady w sekcjach (3 referaty w każdej z 4 sekcji)


Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Zofia Abramowicz, проф. д-р Валерий Калинкин

14.30-14.50
dr hab. Rafał Zarębski, Łódź (Polska), Nazwy miejscowe w polskich przekładach Nowego 
Testamentu – rekonesans badawczy

14.50-15.10
dr Anna Dąbrowska-Kamińska, Warszawa (Polska), Wariantywność niektórych nazw osobowych pochodzenia ukraińskiego w polskiej antroponimii

15.10-15.30
dr Andrzej Chludziński, Gdańsk (Polska), Nazwy mieszkańców Białogardu w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528)”

15.30-15.50 DyskusjaSekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Maria Malec, доц. д-р Любов Осташ

14.30-14.50
dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Poznań (Polska), Funkcje rosyjskich nazw miejscowych motywowanych przez nazwy osobowe w ujęciu diachronicznym

14.50-15.104
dr Elżbieta Bogdanowicz, Białystok (Polska), Funkcjonowanie nazw własnych w planie 
odonimicznym

15.10-15.30
докт. Стойно Спасов, Płowdiw (Bułgaria), Фамилните имена на поляците и българите, 
отразяващи материалната им култура, свързана със занаятчийството

15.30-15.50 Dyskusja


Sekcja III
sala 015
przewodniczą: dr hab. Adam Siwiec, д-р Пело Михайлов

14.30-14.50
dr hab. Halszka Górny, Kraków (Polska), Nazewnictwo miejskie Krakowa – stan i perspektywy badań

14.50-15.10
dr Ewa Oronowicz-Kida, Rzeszów (Polska), Interferencje kulturowe w oficjalnych nazwach 
wiejskich ulic (na przykładzie województwa podkarpackiego)

15.10-15.30
dr Violetta Jaros, Częstochowa (Polska), „Częstochowa do kryminału”, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle

15.30-15.50 Dyskusja


Sekcja IV
sala 016
przewodniczy prof. dr hab. Ludwig Selimski

14.30-14.50
проф. доц. Владимир Иванович Мозговой, Donieck (Ukraina), Правовой статус имен собственных и языковая норма их передачи

14.50-15.10
проф. доц. Владимир Иванович Мозговой, доц. Лариса Георгиевна Вергазова,
Donieck (Ukraina), Методические приемы формирования правовой культуры при работе с именами собственными

15.10-15.30
Mgr. Žaneta Dvořáková, Praga (Czechy), Charakteristika charakterizační funkce u literárních proprií

15.30-15.50
Светлана Дворянчикова, Donieck (Ukraina), К таксономии логико-семантических 
моделей комических эффектов, достигнутых с помощью поэтонимов

15.50-16.00 Dyskusja

godz. 16:00–17:30        Wycieczka
godz. 18:00                    Kolacja
godz. 19:15                   Posiedzenie PKO c/o ICOS i KOS c/o MKS (Polskiej Komisji                                                               Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz                                                 Komisji Onomastyki Słowiańskiej 5 przy Międzynarodowym Komitecie                                               Slawistów) w dniu 21 września br.

Adres: Hotel Pietrak, ul. Chrobrego 3, Gniezno

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Prof. dr hab. Edward Breza, wystąpienie na temat: „Sytuacja języka i onimii kaszubskiej”; dyskusja

3. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków zagranicznych

4. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich

5. Wspomnienie Onomastów zmarłych w latach 2012–2014

6. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia

21.09.2014 r. (niedziela)

godz. 8:00– 9:00      Śniadanie
godz. 9:00–11:00    Obrady w sekcjach (4 lub 5 referatów w każdej z 4 sekcji)

Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Dr. Inge Bily 

9.00-9.20
prof. dr Gordana Štasni, Nowy Sad (Serbia), Semantička baza u derivaciji srpskih antroponima

9.20-9.40
д-р Оксана Михальчук, Kijów (Ukraina), Проблеми ідентифікації слов'янських прізвищ: міжмовні паралелі

9.40-10.00
д-р Гергана Петкова, Płowdiw (Bułgaria), Полски мъжки лични имена, образувани от римски когномен

10.00-10.20
mgr Henryk Duszyński-Karabasz, Bydgoszcz (Polska), Nazwiska odimienne członków parafii prawosławnej w Rypinie (1894–1911)

10.20-11.00 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: проф. др. Анна Мезенко, dr hab. Lilia Citko

9.00-9.20
проф. д-р Анатолій Михайлович Поповський, Dniepropietrowsk (Ukraina), Українські 
прізвища, пов’язані з юриспруденцією

9.20-9.40
доц. д-р Борян Янев, Płowdiw (Bułgaria), Фамилни имена, мотивирани от физически 
характеристики на главата като част от човешкото тяло (с оглед на бълграската и немската антропонимна система)

9.40-10.00
доц. д-р Любов Осташ, Lwów (Ukraina), Іменування новонароджених двома іменами 
в Чecькій Республіці: традиції і сучасність

10.00-10.206
dr Vesna Miovska, Skopje (Macedonia), Sufiksnite obrazuvanja od lichnoto ime Konstantin 
// Kostadin (segashnost – minato)

10.20-11.00 Dyskusja 

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: prof. dr hab. Jerzy Duma, doc. dr Gordana Štrbac

9.00-9.20
dr hab. Urszula Bijak, Kraków (Polska), Polionimia w nazwach geograficznych

9.20-9.40
dr hab. Joanna Kuć, Siedlce (Polska), Przemiany kulturowe a funkcje chrematonimów

9.40-10.00
dr Mariusz Koper, Lublin (Polska), Obraz onomastyczny powiatu tomaszowskiego w świetle 
ojkonimii i mikrotoponimii regionu

10.00-10.20
mgr Michał Mordań, Białystok (Polska), O stereotypach konotowanych przez niektóre modele współczesnych nazwisk (na materiale Bielska Podlaskiego)

10.20-11.00 Dyskusja


Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr Meri Momirovska-Josifovska, 
dr Izabela Domaciuk-Czarny

9.00-9.20
prof. dr hab. Maria Biolik, Olsztyn (Polska), Funkcje nazw osobowych w baśniach, podaniach i legendach warmińskich

9.20-9.40
проф. д-р Валерий Калинкин, Donieck (Ukraina), Основные направления исследований, 
аксиоматика и теоретические постулаты поэтонимологии

9.40-10.00
проф. д-р Кирил Цанков, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria), Kъм българската тролонимия

10.00-10.20
dr Olesia Lazarenko, Kijów (Ukraina), Oномастикон української польськомовної поезії 
XVII ст.: на пограниччі двох культур

10.20-10.40
dr Anna Majewska-Wójcik, Lublin (Polska), Nazwy własne w korespondencji S.I. Witkiewicza

10.40-11.00 Dyskusja 


godz. 11:00–11:30        Przerwa kawowa
godz. 11:30–1330         Obrady w sekcjach (4 lub 5 referatów w każdej z 4 sekcji)


Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Edward Breza, prof. dr Gordana Štasni

11.30-11.50
PaedDr. Miroslav Kazík Ph.D., Trnawa (Słowacja), Funkcie birmovných mien

11.50-12.10
dr Julia Legomska, Katowice (Polska), Antroponimizacja w transformacjach retorycznych 
współczesnego dyskursu macierzyńskiego. Doświadczenie ponowoczesności

12.10-12.30
dr Ewa Zmuda, Kraków (Polska), Imię Maria jako imię zakonne

12.30-12.50
mgr Justyna Walkowiak, Poznań (Polska), Od Katažiny do Edvina, czyli o imionach Polaków na dzisiejszej Litwie

12.50-13.30 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, dr Ewa Oronowicz-Kida

11.30-11.50
dr Lidia Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski (Polska), Zmiany w nazewnictwie miejskim 
Tomaszowa Mazowieckiego

11.50-12.10
dr Agnieszka Myszka, Rzeszów (Polska), Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż koło Kopca Tatarskiego – głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów

12.10-12.30
dr Romana Łobodzińska, Wrocław (Polska), Stare i nowe nazwy mostów wrocławskich –
istotny składnik nazewnictwa miejskiego

12.30-12.50
mgr Piotr Tomasik, Bydgoszcz (Polska), Najnowsze problemy urbanonimii z punktu widzenia chrematonomasty

12.50-13.30 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: dr hab. prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr Galyna Zymovets

11.30-11.50
prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Poznań (Polska), Helena i magia jej imion 

11.50-12.10
dr hab. prof. UŚ Artur Rejter, Katowice (Polska), Onomastykon poezji polskiego baroku wobec kontekstów kulturowych epoki. Wybrane problemy badawcze

12.10-12.30
dr Marzena Maria Szurek, Kraków (Polska), Biblijne nomina propria w aspekcie historyczno-porównawczym

12.30-13.30 Dyskusja

Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, 
prof. PaedDr. Pavol Odaloš CSc.

11.30-11.50
dr Monika Wójciak-Marek, Poznań (Polska), „Ulica Mandelsztama” i jej literackie dzieje

11.50-12.10
mgr Magdalena Bulińska, Gdańsk (Polska), Proper name as a key to understanding the identity of the bordeline, on the example of the novels by the chicana woman writers

12.10-12.30
mgr Karolina Czemplik, Gdańsk (Polska), Funkcje nazw własnych w esejach Zbigniewa Herberta na przykładzie „Barbarzyńcy w ogrodzie”

12.30-12.50
преп. Виктория Мазуренко, Donieck (Ukraina), Поэтонимологический анализ собственных имен первого сборника рассказов А.П.Чехова „Сказки Мельпомены”

12.50-13.30 Dyskusja


godz. 13:30–15:00       Obiad
godz. 15:00–16:40       Obrady w sekcjach (3 lub 4 referaty w każdej z 4 sekcji)

Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Wanda Szulowska, PaedDr. Miroslav Kazík Ph.D.

15.00-15.20
dr Iza Matusiak Kempa, Olsztyn (Polska), Aksjologiczne motywacje nazw osobowych. 
Rekonesans metodologiczny

15.20-15.40
dr Iwona Nobis, Kraków (Polska), Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące 
jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne

15.40-16.00
mgr Sylwia Iglewska, Bydgoszcz (Polska), O imionach dzieci urodzonych w Gnieźnie w latach 2010–2013

16.00-16.20
mgr Ida Krzemińska-Albrycht, Warszawa (Polska), Dlaczego nie Kermit, Ivo i Yennefer? 
Analiza opinii Rady Języka Polskiego dotyczących propozycji imion dla dzieci

16.20-16.40 Dyskusja


Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Robert Mrózek, Romana Łobodzińska

15.00-15.20
dr Danuta Lech-Kirstein, Opole (Polska), Kategoryzacja świata na przykładzie śląskich toponimów

15.20-15.40
д-р Пело Михайлов, Płowdiw (Bułgaria), Възпоменателни ойконими в България според 
народността на епонимите

15.40-16.00
dr Agnieszka Raszewska-Klimas, Piotrków Trybunalski (Polska), Nazwy pospolite, osobowe i miejscowe o wspólnej podstawie derywacyjnej

16.00-16.20
mgr Mirosława Maria Foltynowicz, Katowice (Polska), Nazwy lokalizujące w gminie Borek 
Wielkopolski 

16.20-16.40 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dr hab. prof. UŚ Artur Rejter

15.00-15.20
doc. dr Gordana Štrbac, Nowy Sad (Serbia), Antroponimija u funkciji karakterizacije 
književnih likova (na primeru romana Očevi i oci Slobodana Selenića)

15.20-15.40
dr Iwona Żuraszek-Ryś, Zielona Góra (Polska), O funkcji identyfikacyjnej

15.40-16.00
mgr Agnieszka Wojcieszek, Opole (Polska), Funkcje tytułów literackich na przykładzie 
twórczości Władysława Stanisława Reymonta

16.00-16.20
преп. Ксения Федотова, Donieck (Ukraina), Умолчание имени в арсенале средств 
поэтики акмеистов (на материале стихотворения Н. Гумилёва „Потомки Каина”)

16.20-16.40 Dyskusja

Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr hab. Artur Gałkowski, dr Vesna Miovska

15.00-15.20
dr hab. Adam Siwiec, Lublin (Polska), Funkcjonowanie nazw własnych w reklamie zewnętrznej (aspekt werbalno-wizualny)

15.20-15.40
dr Małgorzata Klinkosz, Gdańsk (Polska), Funkcja tożsamościowa kaszubskich chrematonimów, identyfikacja i komunikacja

15.40-16.00
dr Marta Ułańska, Łódź (Polska), Funkcje nazw firm (na przykładzie łódzkich chrematonimów)

16.00-16.40 Dyskusja

godz. 16:40–17:00        Przerwa kawowa
godz. 17:00–18:35        Obrady w sekcjach (3 lub 4 referaty w każdej z 4 sekcji)


Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, dr Anna Dąbrowska-Kamińska

17.00-17.20
prof. dr hab. Zofia Abramowicz, Białystok (Polska), Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w.

17.40-18.00
mgr Aleksandra Żurek, Warszawa (Polska), System imienniczy w dziewiętnastowiecznej 
Warszawie na przykładzie metrykalnych ksiąg chrztu parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1839–
1867

18.00-18.30 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. UW dr hab. Irena Kałużyńska, dr hab. Joanna Kuć

17.00-17.20
dr hab. prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn (Polska), Pseudonimy
internetowe jako forma autocharakterystyki

17.20-17.40
dr Dorota Suska, Częstochowa (Polska), Strategie nazewnicze w blogosferze tematycznej (nazwy blogów kulinarnych i modowych)

17.40-18.00
dr Marcin Kojder, Lublin (Polska), Identyfikatory użytkowników tematycznych forów internetowych

18.00-18.20
dr Izabela Domaciuk-Czarny, Lublin (Polska), Funkcje nazewnictwa w wybranych utworach literackich i grach komputerowych z gatunku fantasy

18.20-18.35 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: dr hab. Urszula Bijak, dr Danuta Lech-Kirstein

17.00-17.20
prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc., Ph.D., Bańska Bystrzyca (Słowacja), Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie

17.20-17.40
dr Anna Czapla, Lublin (Polska), Opracowanie kartograficzne jako tekst (na przykładzie mapy nazewniczo-osadniczej pogranicza polsko-ruskiego). Rozważania metodologiczne

17.40-18.00
dr Izabela Łuc, Cieszyn (Polska), Nazwa własna jako ponowoczesny nośnik wartościowania 

18.00-18.20
mgr Tetyana Melnychuk, Wrocław (Polska), Польська офіційна антропонімія в українській пресі (на матеріалі тижневика „Дзеркало тижня” у період руху Євромайдану)

18.20-18.35 Dyskusja


Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: dr hab. Mariusz Rutkowski, dr Iwona Nobis

17.00-17.20
prof. PaedDr. Pavol Odaloš CSc., Bańska Bystrzyca (Słowacja), Systémy funkcií proprií (Funkcie v hovorenej/písanej komunikácii)

17.20-17.40
doc. PhDr. Jaromír Krško PhD., Bańska Bystrzyca (Słowacja), Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov

17.40-18.00
dr Galyna Zymovets, Kijów (Ukraina), Business names as rhetorical means

18.00-18.20
mgr Wojciech Włoskowicz, Warszawa (Polska), Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu 

18.20-18.35 Dyskusja

godz. 19:30       Bankiet w Pałacu Balcerowo, ul. Wrzesińska 24, Gniezno22.09.2014 r. (poniedziałek)


godz. 8:00– 9:00      Śniadanie
godz. 9:00–11:00    Obrady w sekcjach (3 lub 4 referaty w każdej z 3 sekcji)Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: dr hab. Halszka Górny, dr Iwona Żuraszek-Ryś

9.00-9.20
prof. dr Meri Momirovska-Josifovska, Skopje (Macedonia), Pragmatics of Proper Names 
in Macodonian Language

9.20-9.40
dr hab. prof. UW Irena Kałużyńska, Warszawa (Polska), Funkcje semantyczne transparentnych imion chińskich

9.40-10.00
prof. dr hab. Stanisława Sochacka, Opole (Polska), Uwagi o funkcjach imion zakonnych

10.00-10.20
mgr Paweł Swoboda, Kraków (Polska), Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa 
w Polsce w XX i XXI wieku

10.20-11.00 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: doc. PhDr. Jaromír Krško PhD., dr Anna Majewska-Wójcik

9.00-9.20
dr hab. prof. IJP PAN Małgorzata Magda-Czekaj, Kraków (Polska), Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim

9.20-9.40
dr Karolina Ruta, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań (Polska), Nazwy własne w „Słowniku mimicznym”

9.40-10.00
mgr Paweł Dudek, Kraków (Polska), Miejsce i funkcje nazw własnych w glottodydaktyce 
polonistycznej. Teoria a praktyka

10.00-11.00 Dyskusja


Sekcja III
sala 015
przewodniczą: prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc., Ph.D., 
dr Agnieszka Raszewska-Klimas

9.00-9.20
dr hab. Mariusz Rutkowski, mgr Martyna Gibka, Olsztyn (Polska), Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie „Feet of Clay” („Na glinianych nogach”) Terry`ego Pratchetta

9.20-9.40
PhD. Iveta Valentová, Bratysława (Słowacja), Úlohy súčasnej slovenskej onomastiky

9.40-10.00
mgr Samuela Tomasik, Bydgoszcz (Polska), Polskie produkty lecznicze. Ewolucja nazw

10.00-11.00 Dyskusja


godz. 11:00–11:30       Przerwa kawowa
godz. 11:30–13:30      Obrady plenarne sala 025
przewodniczą: PhDr. Milan Harvalík Ph.D., prof. dr hab. Bogdan Walczak

11.30-11.50
prof. dr hab. Maria Malec, Kraków (Polska), Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym)

11.50-12.10
prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, Kraków (Polska), Urzędowe zmiany nazw miejscowości

12.10-12.30
проф. д-р Лиляна Димитрова-Тодорова, Sofia (Bułgaria), Стратиграфски пластове 
славянски имена в България

12.30-12.50
prof. dr hab. Ludwig Selimski, Katowice (Polska), Nazwiska bułgarskie od nazw etnicznych ‘Cygan’ i ‘Rumun’

12.50-13.10
dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, Łódź (Polska), Funkcja marketingowa chrematonimii

13.10-13.30 
mgr Zofia Zierhofferowa, prof. dr hab. Karol Zierhoffer, Poznań (Polska), Toponimy i 
chrematonimy na tle ich związku z kulturą

godz. 13:30–14:00      prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, 
                                    prof. dr hab. Robert Mrózek, doc. PhDr. Jaromír Krško 
                                    PhD. Podsumowanie i zamknięcie konferencji

godz. 14:00                 Obiad


Ostateczny termin złożenia tekstu do druku upływa 30 listopada 2014 r. Wymogi redakcyjne znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji onomastyka.amu.edu.pl.

Sunday, September 14, 2014

Diminutive forms in 16th C England

http://dmnes.wordpress.com/2014/09/06/diminutive-forms-in-16th-c-england/A remark in this post on an onomastics, 
that
it seems like people in the past were a lot less nickname-happy than people today. I’d be shocked to hear of, say, a Renaissance Amelia who went by Amy, or a 19th century pioneer Joshua who went by Josh
got thinking the authors of Dictionary of Medieval Names from European Sources. The comment surprised them because in the data they’ve worked with over the last decade and a half has included quite a few marriage and baptismal records from late 16th C English parish registers, and they’ve come across quite a few diminutive forms. They decided to cull data from an albeit very small data set (the data which is currently in the Dictionary‘s database, which is a very small excerpt of the data they’ve collected over the years), and do a bit of analysis.
Diminutive forms of names can mostly be classified into two types: Those where the radiconym was also in use, and those where it wasn’t. In the later case, by the 16th C, it may not really make sense to speak of those names being diminutives, if there no longer is, and hasn’t been for a long time, a name that they are a diminutive of.
In this category, we can class such names as UrsulaWilmot, and Thomasine and their (very numerous) variants. These names derive from UrsaWillelma/Williama and Thomasse/Thomasa, respectively, but these forms have historically been vanishingly rare in English. (Thomasse appears in French, Guillerma and variants in Spanish, and Ursa in Italian.) A masculine witness to this is Lancelot, and its variants; these are etymologically diminutives of Lance, but the popularity of the Arthurian character meant that the double diminutive form was far more popular than the radiconym.
Of the names where the radiconym was still in common currency, they can further divide the examples into those where the diminutive form is roughly as common as its root, and those where the nickname is substantially less common. In the former category are names such as AlisonMarian, and Isabel. The latter category are the ones that they believe the poster quoted above would find most surprising:
 • Annie 1586, 1597 (from Anne)
 • Beaton 1581 (from Beatrice)
 • Davy 1599 (from David)
 • Emot, Emet 1418, Emote 1580 (from Emma)
 • Ebbot 1597, Ebbet 1597 (from Elizabeth, or possibly Isabel)
 • Eliza 1567, 1581, 1582, 1584, 1594, 1595 (from Elizabeth)
 • Elineta 1563 (from Ellen, or possibly Eleanor)
 • Kate 1596 (from Katherine)
 • Nancy 1583 (from Anne)
 • Sybbie 1573 (from Sybil)
And this is only looking at examples which have 16th C citations; they omitted a number of 15th C examples.
This is but a small data set, and thus no strong conclusions should be drawn from it. But they think it’s certainly clear that nicknames were used in the Renaissance, even in as official contexts as marriage and birth records.

Friday, September 12, 2014

Trailer for Hello, My Name is Awesome

Namenforschung zum Mitmachen

http://www.namenforschung.net/aktuell/namenforschung-zum-mitmachen/

Am 13. und 14. September 2014 sind der Deutsche Familiennamenatlas (DFA) und das Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) auf dem Wissenschaftsmarkt in der Mainzer Innenstadt vertreten

Die beiden Projekte – zu finden am Stand der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz – geben Einblick in Inhalte und Arbeitsweise der Mainzer Familiennamenforschung. Zudem kann man mehr über die Verbreitung des eigenen Familiennamens erfahren und sich eine Verbreitungskarte zu seinem Familiennamen ausdrucken lassen. Das diesjährige Gewinnspiel lockt wieder mit Rätselspaß und zehn Namengutachten, die unter den richtigen Antworten verlost werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weiterführende Links

Bild von dem Wissenschaftsmarkt aus letztem Jahr:

Hello, My Name Is Awesome: How to Create Brand Names That Stick

Every year, 6 million companies and more than 100,000 products are launched. They all need an awesome name, but many (such as Xobni, Svbtle, and Doostang) look like the results of a drunken Scrabble game. In this entertaining and engaging book, ace naming consultant Alexandra Watkins explains how anyone—even noncreative types—can create memorable and buzz-worthy brand names. No degree in linguistics required. The heart of the book is Watkins’s proven SMILE and SCRATCH Test—two acronyms for what makes or breaks a name. She also provides up-to-date advice, like how to make sure that Siri spells your name correctly and how to nab an available domain name. And you’ll see dozens of examples—the good, the bad, and the “so bad she gave them an award.” Alexandra Watkins is not afraid to name names. 

http://www.amazon.com/Hello-My-Name-Is-Awesome/dp/1626561869Product Details

 • Paperback: 96 pages
 • Publisher: Berrett-Koehler Publishers; 1 edition (September 15, 2014)
 • Language: English
 • ISBN-10: 1626561869
 • ISBN-13: 978-1626561861
 • Product Dimensions: 8.8 x 5.5 x 0.3 inches
 • Shipping Weight: 5.4 ounces (View shipping rates and policies)
 • Amazon Best Sellers Rank: #189,235 in Books (See Top 100 in Books)

Editorial Reviews

Review

“Zappos.com originally started out as ShoeSite.com, but that limited our potential future growth. A company’s name can be vital to its success. Reading the tips in this book can help anyone avoid the pitfalls.”
—Tony Hsieh, New York Times bestselling author of Delivering Happiness and CEO, Zappos.com, Inc.

“Insightful, irreverent, and eminently practical, Watkins’s Hello, My Name Is Awesome should be required reading for anyone naming a brand.”
—S. Christian Wheeler, Professor of Marketing, Stanford Graduate School of Business

“This awesome piece of writing is worth bottling, shaking, and stirring into your brand-name strategy either online or offline. I love the way Alexandra weaves her voice and humor into a very clear message to distill what you are about into a business name. It can be applied to your brand name and domain name. Her process is coherent and creative. A brilliant book, I couldn’t put down.”
—Jeff Bullas, blogger, strategist, and speaker, Forbes Top 50 Social Media Power Influencer 2013, and Huffington Post Top 100 Business Twitter Account

“I was skeptical about a how-to book on naming products and brands. Alexandra Watkins convinced me otherwise. Her book is a fun read with lots of practical advice.”
—Patricia Roller, angel investor and former Co-CEO, Frog Design

“Your company or product probably needs all the help it can get. Watkins helped me name my firm, and I’m constantly told what a great name it is. Don’t pick a name until you’ve read Watkins’s book—you'll want to have a name that you love forever!”
—Charlene Li, founder of Altimeter Group, author of Open Leadership, and coauthor of Groundswell

“The type of hands-on practical wisdom rarely found (but desperately needed) in the academic community.”
—Michael Webber, Dean of the School of Management, University of San Francisco

“This is the perfect book for kick-starting entrepreneurs, brand managers, and practicing creatives.”
—Pat Hanlon, founder and CEO, Thinktopia, and author of Primal Branding

“This book is packed full of practical, real-world advice you would never get from a regular textbook.”
—Dale J. Stephens, founder of UnCollege and author of Hacking Your Education

“In the current crazy business climate, where standing out and being remembered are critical to success, your name had better be awesome. This is the best book on the subject.”
—Nell Merlino, founder and President, Count Me In for Women’s Economic Independence, and creator of Take Our Daughters to Work Day

“We’ve got a terrible name. No one can spell it. No one can pronounce it. Don’t make the same mistake we made. Read this book and let Alexandra Watkins guide you away from the ‘we thought we were being clever with our name, but now we just look silly’ syndrome.”
—Matt Ruby, founder and CEO, Vooza

Book Description

Naming a business or product has always been challenging—and sometimes costly— for entrepreneurs and inventors, but it’s one of the most important decisions they have to make. Alexandra Watkins presents a foolproof model that anyone can use to create and evaluate brand names like a pro.

Alexandra Watkins

Founder of naming firm Eat My Words, Alexandra Watkins is a recognized expert on brand names with buzz. She is frequently quoted in the press and been featured in leading business publications including The Wall Street Journal, Inc., and Entrepreneur. Alexandra is a popular speaker at MBA programs and has been a guest presenter multiple times at the Stanford Graduate School of Business, San Francisco State, USF School of Management and their alumni association. She has also entertained audiences at the Proctor & Gamble alumni association, Uncollege, In-House Agency Forum, SF City Club, and many co-working spaces.

Die 82. Folge der RHEINPFALZ-Serie „Woher kommt mein Name?“

Die 82. Folge der RHEINPFALZ-Serie „Woher kommt mein Name?“ beschäftigt sich mit Herkunftsnamen
Bereits im Mittelalter war die Herkunft eines Menschen ein wichtiges Merkmal. So wurden neu Zugezogene häufig nach ihrer ursprünglichen Heimat benannt, während Personen innerhalb der Gemeinschaft eher nach beruflichen, charakterlichen oder körperlichen Merkmalen benannt wurden. Die Familiennamen Bohlander, Dauernheim, Dorweiler, Lüchow und Wolkersdorfer sind Beispiele für Herkunftsnamen, deren Ursprung und heutige Verbreitung der Mainzer Namenforscher Fabian Fahlbusch in der aktuellen Folge der RHEINPFALZ-Serie genauer erklärt.

Thursday, September 11, 2014

3rd International Conference "Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology."

Уральский федеральный университет                                                The Ural Federal University 
им. первого Президента России Б.Н.Ельцина            named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
Екатеринбург                                                                        Yekaterinburg
  ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА                                  V.V. Vinogradov Russian Language Institute 
им. В. В. Виноградова РАН                                                 of the Russian Academy of Sciences
                              Москва                                                                                                Moscow


                                                                        


ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН                           The Institute of Slavic Studies 
                                                               Москва                                                                                      Moscow                                                                                    
при участии комиссий по этнолингвистике       through the mediation of Ethnolinguistic
и этимологии при Международном                   Commission at the International Committee of 
комитете славистов планируют провести          Slavists (ICS) plan to hold on September 2015 
в сентябре 2015 г. III международную             the 3rd International Conference 
научную конференцию                                     "Ethnolinguistics. Onomastics. 
«Этнолингвистика. Ономастика.                      Etymology." 
Этимология».                               

I и II международные научные конференции      The 1st and 2nd International Conferences
«Этнолингвистика. Ономастика. Этимология»   "Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology"
были проведены в 2009 и 2012 гг. Они                were held in 2009 and 2012. They
показали продуктивность обсуждения                 demonstrated the efficiency while considering
проблем трех взаимосвязанных областей              questions of three interrelated areas of the
современной лингвистики – этнолингвистики,    modern linguistics: ethnolinguistics,
этимологии, ономастики, которые                       etymology and onomastics, as exemplified
рассматриваются на широком материале              by large materials of various languages
различных языков (русского языка, славянских,   (Russian, Slavic, Finno-Ugric languages, and
финно-угорских языков и др.), диалектов и          others), as well as by dialects and sociolects.
социолектов. Эта проблематика будет                  This broad range of problems will be the
сохранена при проведении планируемой              primary focus of the prescheduled
конференции.                                                        conference.


Предполагаемое место проведения конференции   The assumed place of the conference is
– пансионат вблизи г. Екатеринбурга.                    a boarding house near Yekaterinburg city. 
Ориентировочная дата: вторая неделя                     The approximate date is the 2nd week of 
сентября 2015 г.                                                       September 2015. 


 
(sort of that...)

Заявку на участие в конференции просьба             Deadline to submit your proposals is on or 
прислать не позднее 25 августа 2014 г.                   prior to the 25th August 2014.  
В заявке следует указать ФИО докладчика,            The application will include full name, work-
должность и место работы, адрес для                      place and position held, address for service,
переписки, тему доклада. Заявки нужны нам          and subject of a report. It is needed to 
для формирования примерной программы и           shape the programme and to complete
оформления документов для получения гранта       paperwork for grant proposal  to RGNF
РГНФ.                                                                     (Russian Foundation for the Humanities and                                                                                 Social Sciences)


К началу конференции будет издан сборник          The conference information package will be 
материалов. В сентябре 2014 г. Вам будет               printed out by the start of meeting. On  
отправлено следующее информационное               September 2014 you will get the informati- 
письмо, в котором будут определены сроки            onal letter wherein the time limits for 
предоставления материалов (ориентировочный      submitting paper will be defined (indicative
объем – до 5000 знаков с пробелами).                     length is up to 5000 characters with spaces).


Относительно финансовых условий участия в       Regarding financial terms of participation, 
конференции предварительно можно сказать         it may safely be said that the steering
следующее: оргкомитет издаст за свой счет            committee will publish the collection of 
сборник тезисов; оргвзнос не                                 abstracts without charging of participants. 
предусматривается. Оплата транспортных             The transportation and accommodation
расходов и проживания будет осуществляться        charges are not included in the conference
за счет командирующей стороны.                           registration fee.


Заявки просим присылать по адресу                       Please send you applications to 
fasmer@yandex.ru (оргкомитет конференции).         fasmer@yandex.ru (steering committee).
В заявке следует указать: ФИО, место работы,       The application will include full name, work-
должность, ученая степень, ученое звание,            place, position held, science degree, acade-
тема доклада. Можно присылать заявки почтой:    mic title, subject of report, or mail to:
620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51,                620000, Yekaterinburg, Pr. Lenin, 51,
Уральский федеральный университет, ком. 306      Ural Federal University, room 306 (chair of
(кафедра русского языка и общего языкознания),    Russian language and general linguistics),
Е. О. Борисовой.                                                      addressed to E.O. Borisova

Контактный телефон: (343) 350–75–97                    Contact number: (343) 350–75–97

(кафедра русского языка и общего                          (Chair of Russian language and General     
языкознания УрФУ;                                                  Linguistics at the Ural Federal University;

Елена Львовна Березович –                                    Elena Berezovich - 
председатель оргкомитета;                                      Convener;

 

Елизавета Олеговна Борисова –                             Elizaveta Borisova - 
секретарь оргкомитета).                                          Committee Secretary С уважением,                                                          Respectively submitted,

оргкомитет конференции                                        Conference Organizing Committee